20070519

Golfpunk

Golfpunk är magasinet som vänder sig till ”golfspelaren som inser att det är lika viktigt att ha roligt, uppleva sportens skönhet som att spela bra golf”. Golfpunks egna Bunker Babes anses ha blivit världsberömda. Golfpunk ges ut över hela världen i olika editioner.

Inga kommentarer: