20080102

Kultur måste få kosta

Dagens Arena har utsett Johan Staëhl von Holstein till årets kulturförstörare för att han, trots att han under it-eran visat sig vara oförmögen att hantera pengar, valts in i styrelsen för Statens kulturråd.

Inga kommentarer: